"De grootste stap vooruit van de massa's was tot dusver de godsdienstoorlog: want deze bewijst dat de massa begonnen is begrippen met eerbied te behandelen."

Nietzsche, de vrolijke wetenschap.

De vrolijke wetenschap is een leuk en uitdagend boek. Deze quote laat twee stellingen zien die voortdurend terugkomen in het boek. Ten eerste dat de scheiding tussen goed en kwaad volledig verzonnen en kunstmatig is. Nietzsche is uitgesproken tegen religie, maar weet daar toch nog iets goeds in te vinden, namelijk de godsdienstoorlog. Een oorlog als goed zien past ook wel een beetje bij het tweede punt: alles wat goed is en kwaad is ter discussie stellen. Een interessant voorbeeld is om liefde gelijk te stellen aan de ultieme vorm van egoïsme.

De laatste tijd word godsdienstvrijheid geroemd als belangrijke verworvenheid. Eerst was er het polytheïsme. Iedereen die in de verkeerde goden geloofde werd verketterd. Daarna kwam het monotheïsme. Iedereen die in de verkeerde god geloofde werd verketterd. Toen dit uit de hand liep kwam de godsdienstvrijheid. Iedereen mag in allerlei goden geloven. Als we de huidige serie bekijken, dan ontbreekt er nog een mogelijkheid en dat is godsdienstonvrijheid.

Godsdienstonvrijheid zal iets vergelijkbaars zijn aan het huidige rookbeleid. Reclame voor godsdienst zal meer en meer verboden worden. Het geloof moet beleden worden in onopvallende gebouwen, in het openbaar geen religieuze beelden meer. Steeds meer zal er een leeftijdsgrens ingesteld worden, waarop er met geloven begonnen mag worden. Uiteindelijk zal dit als resultaat hebben dat geloven met steeds vreemdere ogen bekeken zal worden.

Over een aantal eeuwen kijken de (über-)mensen met verbazing terug naar onze tijd van godsdienstvrijheid.

Comments powered by CComment