In Openings vergelijking liet ik transposities zien tussen twee openingen. Het blijkt dat de ruil variant van het Frans en de hoofdvariant van het Russisch dicht bij elkaar liggen. Dit soort transposities komen misschien wel het meest voor bij de damepion spelen. Klassiek damegambiet, aangenomen damegambiet, Nimzovitsch indisch, het kan allemaal in elkaar over gaan.

Een typisch opening boek zal een bepaalde opening behandelen (bijvoorbeeld klassiek damegambiet) en alle zetvolgorden dusdanig kiezen, zodat de speler in die opening blijft. Transposities zijn dan een soort vijand, een vervelende mogelijkheid om in een andere (de verkeerde!) opening terecht te komen. Dit jaar wil ik proberen om dit om te draaien. Daarmee bedoel ik, dat je transposities kunt gebruiken om uit iedere opening een favoriete variant te kiezen.

Deze intentie kwam goed naar voren in mijn laatste partij. Alhoewel ik het concept nog wel veel beter zal moeten uitwerken.

Voordat ik de opening van de partij laat zijn, wil ik eerst mijn oude openings problemen laten zien.

Drie jaar geleden speelde ik het aangenomen damegambiet. Deze opening heeft leuke en minder leuke varianten. Een minder leuke variant is de volgende:

De Furman variant.

1. d2-d4   d7-d5

2. c2-c4   d5xc4

3. Pg1-f3   Pg8-f6

4. e2-e3   e7-e6

5. Lf1xc4   c7-c5

6. Dd1-e2   a7-a6

7. d4xc5   Lf8xc5

8. 0-0

Furman variant

 

Deze variant geeft een symetrische stelling , waarin wit een tikje beter staat. Het is heel moeilijk voor zwart om hier een voordeel te krijgen. Niet getreurd, om deze variant te voorkomen kan zwart bijvoorbeeld gaan ruilen op d4 in plaats van a6.

De Steinitz variant.

1. d2-d4   d7-d5

2. c2-c4   d5xc4

3. Pg1-f3   Pg8-f6

4. e2-e3   e7-e6

5. Lf1xc4   c7-c5

6. 0-0   c5xd4

7. e3xd4   Lf8-e7

8. Pb1-c3   0-0

9. Tf1-e1   Pb8-c6

10. a2-a3   b7-b6

Steinitz

De Steinitz variant is niet populair. Waarschijnlijk omdat zwart twee dingen 'fout' heeft gedaan. Door direct d5xc4 te spelen kan wit in een keer Lf1xc4 spelen en ten tweede heeft zwart door c5xd4 te spelen de zwartveldige loper van wit bevrijdt. Zwart gaat kortom vrijwillig minder staan om een vervelende variant te ontwijken.

Twee jaar geleden besloot ik toen om maar over te stappen op de Tarrasch verdediging. Een wat onschuldige variant daarvan gaat als volgt.

1. d2-d4   d7-d5

2. c2-c4   e7-e6

3. Pg1-f3   Pg8-f6

4. Pb1-c3   c7-c5

5. e2-e3   Pb8-c6

6. a2-a3   a7-a6

7. d4xc5   Lf8-c5

8. b2-b4

Symetrisch Tarrasch

Eigenlijk is dit de Semi-Tarrasch. De Tarrasch heeft het tegenover gestelde probleem van het aangenomen damegambiet. Hier zijn er veel zijvarianten die theoretisch niet goed zijn, maar wel veel studie eisen. De hoofdvariant is theoretisch goed voor wit, maar er zijn ook varianten zoals:

1. d2-d4   d7-d5

2. c2-c4   e7-e6

3. Pb1-c3   c7-c5

4. c4xd5   e6xd5

5. d4xc5   d5-d4

6. Pc3-a4

Tarrasch zijlijn

 Met dit soort varianten kan zwart drie dingen doen.

  1. De meest principiele variant leren in een poging het witte spel te weerleggen. Dit komt erop neer om met een computer allerlei scherpe varianten te bekijken en proberen te onthouden. Dit zijn de b7-b5 varianten hier.
  2. Een iets luiere oplossing is om een zijlijn hier te leren. Hier is dat Lf8xc5; Dd8-a5+; Da5xc5 en hopen dat je het eindspel tegen het loperpaar niet verliest.
  3. De meest luie optie bestaat uit het hopen dat wit een andere variant speelt.

Het mag duidelijk zijn dat ik voor de derde optie koos. Iedere keer als wit Pg1-f3 speelde in plaats van d4xc5 ging er een, voor de tegenstander hopelijk, onmerkbare opluchting door mijn lijf. Toch is dit een wat onbevredigende openingsvoorbereiding.

 Zoals gezegd ga ik dit jaar proberen om transposities te gebruiken. Dat wil zeggen om niet te kiezen voor een opening, zoals hierboven geschetst, maar uit allerlei opening favoriete varianten te halen. Mijn eerste kleine succesje is onderstaande partij:

1. d2-d4   d7-d5

2. Pg1-f3   Pg8-f6

3. e2-e3

Wit speelt het heel voorzichtig, misschien was Lc8-f5 hier aangewezen.

3. ...   e7-e6

4. c2-c4   c7-c5

Overgaan naar de symetrische Tarrasch verdediging is niet erg, zoals eerder aangegeven. Zwart heeft al heel wat vervelende varianten vermeden met deze volgorde.

5. Lf1-e2

Dit is geen goede zet. Pb1-c3 gevolgt door a2-a3 is de aangewezen zet. Zwart kan nu overgaan op het aangenomen damegambiet, waarbij wit een zet verloren heeft (Lf1-e2xc4 i.p.v. Lf1xc4).

5. ...   d5xc4

6. Le2xc4   Pb8-c6

7. 0-0   c5xd4

Het is bijna een gewoonte geworden om d4xc5 te vermijden, zelfs met een zet meer.

8. e3xd4   Lf8-e7

9. Pb1-c3   0-0

10. Tf1-e1   b6

Partij

Ten opzichte van het tweede diagram heeft wit nog geen a2-a3 gespeeld. Dit is een belangrijke zet om Pc6-b4-d5 te voorkomen. Zonder het extra tempo zou het een licht dubieuse variant zijn, nu staat zwart comfortabel gelijk.
 

Comments powered by CComment